Chính sách bảo mật của ứng dụng BJNews, các quy định khi sử dụng ứng dụng BJNews, cách BJNews đảm bảo thông tin để bảo vệ tính minh bạch và bảo đảm tuyệt đối tính riêng tư của người dùng khi sử dụng ứng dụng.

Quy định về chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này quy định rõ ràng về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Bộ điều khiển dữ liệu và chủ sở hữu của ứng dụng này cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo rằng thông tin này chỉ được sử dụng cho các mục đích đúng đắn.

Ứng dụng này thu thập một số loại dữ liệu cá nhân từ người dùng, bao gồm vị trí địa lý, cookie và dữ liệu cá nhân khác. Các dữ liệu này có thể được cung cấp bởi người dùng hoặc thu thập tự động khi sử dụng ứng dụng. Việc sử dụng cookies hoặc các công cụ theo dõi khác được sử dụng bởi ứng dụng hoặc bởi các chủ sở hữu của các dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng, chỉ nhằm mục đích phục vụ người dùng và ghi nhớ sở thích của họ để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của người dùng.

App BJNews
App BJNews

Nếu người dùng không cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, ứng dụng có thể không thể cung cấp dịch vụ của mình. Những thành viên nhận trách nhiệm cho các dữ liệu cá nhân của bên thứ ba được công bố hoặc chia sẻ thông qua ứng dụng này phải cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích đúng đắn.

Quy định về quyền và nghĩa vụ khi sử dụng ứng dụng

Phương pháp xử lý dữ liệu

Để đảm bảo tính an toàn và hợp lý của dữ liệu người dùng, bộ điều khiển dữ liệu sử dụng các công cụ CNTT và tuân thủ các quy trình và phương pháp liên quan chặt chẽ đến mục đích chỉ định. Trong quá trình xử lý, các dữ liệu được bảo vệ an toàn và ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại trái phép. Các dữ liệu cũng có thể được truy cập bởi các bên liên quan đến các hoạt động của trang web (như hành chính, bán hàng, tiếp thị, pháp lý, quản trị hệ thống) hoặc bên ngoài (như các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, vận chuyển thư, lưu trữ nhà cung cấp, các công ty CNTT, các cơ quan truyền thông) chỉ định nếu cần thiết, như dữ liệu xử lý của Chủ đầu tư. Danh sách các bên này cũng được cập nhật bởi bộ điều khiển dữ liệu bất cứ lúc nào.

Địa điểm xử lý dữ liệu

Các dữ liệu được xử lý tại văn phòng điều hành điều khiển dữ liệu và các nơi khác liên quan đến việc xử lý dữ liệu. Nếu bạn cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ điều khiển dữ liệu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Các dữ liệu được lưu giữ trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng hoặc đã được ghi lại cho các mục đích nêu trong tài liệu này. Người sử dụng có quyền yêu cầu tạm ngưng hoặc xóa dữ liệu của mình.

Sử dụng dữ liệu thu thập được

Các dữ liệu được thu thập để cung cấp dịch vụ và cho các mục đích khác như truy cập vào các tài khoản dịch vụ của bên thứ ba, tương tác dựa trên vị trí, nội dung ý kiến và tương tác với các mạng xã hội bên ngoài và nền tảng. Các dữ liệu cá nhân được sử dụng cho từng mục đích được nêu rõ trong tài liệu này.

Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Đây là một số dịch vụ mà ứng dụng này sẽ yêu cầu người dùng ủy quyền để truy cập vào tài khoản của bên thứ ba. Điều này cho phép ứng dụng truy cập vào dữ liệu của người dùng trên các dịch vụ này và thực hiện các hành động với nó. Tuy nhiên, để kích hoạt các dịch vụ này, người dùng phải cấp quyền truy cập cho ứng dụng một cách rõ ràng.

Truy cập tài khoản MXH

Một trong những dịch vụ mà ứng dụng này yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập là Facebook. Được cung cấp bởi Facebook Inc, dịch vụ này cho phép ứng dụng kết nối với tài khoản người dùng trên mạng xã hội Facebook và thu thập thông tin về các hoạt động của họ trên ứng dụng này. Các thông tin này bao gồm đăng nhập, email, thích, hình ảnh và các hoạt động ứng dụng. Chính sách bảo mật của dịch vụ này có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân
Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Bình luận và chia sẻ thông tin

Ngoài ra, ứng dụng này cho phép người dùng tạo và chia sẻ các bình luận của mình về nội dung của ứng dụng. Tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu, người dùng có thể để lại bình luận ẩn danh và nhận thông báo ý kiến ​​về các nội dung tương tự qua email. Tuy nhiên, người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến ​​của mình. Nếu bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho ý kiến, dịch vụ này có thể thu thập dữ liệu lưu lượng web cho các trang mà các dịch vụ này được cài đặt để bình luận, ngay cả khi người dùng không sử dụng dịch vụ cho ý kiến ​​nội dung.

Facebook Bình luận là một dịch vụ cho phép người dùng để lại ý kiến ​​và chia sẻ chúng trên các nền tảng Facebook. Dịch vụ này cũng được cung cấp bởi Facebook Inc và thu thập thông tin về các hoạt động của người dùng, bao gồm các cookie và dữ liệu sử dụng. Chính sách bảo mật của dịch vụ này cũng có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Quy định về tương tác trên ứng dụng và mạng xã hội

Các dịch vụ tương tác với các mạng xã hội và các nền tảng bên ngoài cho phép người dùng truy cập vào các trang web trực tiếp từ ứng dụng và tương tác với các mạng xã hội khác. Tuy nhiên, sự tương tác này và thông tin thu thập được luôn là một vấn đề về bảo mật mà người dùng cần quan tâm. Ngay cả khi người dùng không sử dụng chức năng tương tác, dịch vụ vẫn có thể thu thập dữ liệu giao thông của các trang mà chúng được cài đặt.

Trong số các dịch vụ này, có các nút Facebook Like và widget xã hội được cung cấp bởi Facebook Inc, thu thập dữ liệu cá nhân bao gồm cookie và thông tin sử dụng. Chính sách bảo mật của Facebook được áp dụng cho dịch vụ này, nơi được đặt tại Hoa Kỳ.

Định vị địa lý là một tính năng quan trọng của ứng dụng, cho phép người dùng truy cập các dịch vụ dựa trên địa điểm của mình. Mặc dù hầu hết các trình duyệt và thiết bị đã tích hợp công cụ này, người dùng vẫn cần cung cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của mình. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu vị trí của người dùng phải được xác nhận rõ ràng trước khi được thực hiện bởi ứng dụng này.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Ứng dụng này hoặc bên thứ ba dịch vụ trong ứng dụng có thể tự động thu thập thông tin, bao gồm địa chỉ IP hoặc tên miền của các máy tính được sử dụng bởi người dùng, người dùng ứng dụng, các địa chỉ URI, thời gian yêu cầu và phương pháp gửi yêu cầu tới máy chủ. Ngoài ra, nó còn thu thập kích thước tập tin được nhận trong phản hồi, mã số trạng thái của câu trả lời của máy chủ, quốc gia xuất xứ, các tính năng của trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng bởi người dùng, các chi tiết thời gian truy cập và các đường dẫn trong ứng dụng với tài liệu tham khảo đặc biệt. Ngoài ra, nó cũng thu thập các thông số khác về hệ điều hành, thiết bị và môi trường CNTT.

Dữ liệu cá nhân của người dùng sử dụng ứng dụng này chỉ được sử dụng nếu nó trùng với hoặc được ủy quyền bởi các dữ liệu đề cập. Người xử lý dữ liệu (hoặc người giám sát dữ liệu) có thể là người tự nhiên, pháp nhân, cơ quan hành chính công hoặc bất kỳ cơ quan nào khác được ủy quyền bởi người điều khiển dữ liệu để xử lý các dữ liệu cá nhân phù hợp với chính sách bảo mật này.

Người điều khiển dữ liệu (hoặc chủ đầu tư) là người tự nhiên, pháp nhân, cơ quan hành chính công hoặc bất kỳ cơ quan nào khác, hiệp hội hoặc tổ chức có quyền đưa ra quyết định liên quan đến mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân và các phương tiện được sử dụng.

Ứng dụng này là phần cứng hoặc phần mềm công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng. Cookie là một mảnh nhỏ dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị. Chính sách bảo mật này chỉ liên quan đến việc cập nhật ứng dụng. Lưu ý rằng, chính sách này đã được chuẩn bị để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật quy định.